Home  |  Professor  |  Members  |  Research  |  Classes  |  Link  |  Publications

 

 
  ADL WebMail
 
 
 
  Axiomatic Design Solutions, Inc.
221 N. Beacon Street
Boston, MA 02135 USA
617 746-9222
617 746-9221 (fax)
info@axiod.com
 
  The World Class University
 
     
   
 
No Image
   
신 충 수
석사('99)
 
권 우 성
석사('00)
 
정 영 한
석사('00)
 
신 정 규
석사('00), 박사('06)
             
 
No Image
 
No Image
 
홍 을 표
석사('00), 박사('09)
 
배 금 종
석사('00)
 
김 창 희
석사('00)
 
차 익 래
석사('01)
             
   
No Image
 
박 준 성
석사('01)
 
최 성 규
석사('01)
 
이 상 우
석사('02)
 
이 해 주
석사('02)
             
     
박 기 석
석사('02)
 
황 상 진
석사('03)
 
이 종 남
석사('03)
 
김 용일
석사('03), 박사('08)
             
No Image
     
송 세 일
박사('03)
 
정 자 영
석사('04)
 
김 주 성
석사('04)
 
조 범 상
석사('04)
             
1  2  3  4  5  6

 

 
Automatic Design Laoboratory
Department of Mechanical Engineering, Hanyang University
1271, Sa 1-Dong, Sangnok-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do,
425-791, Rep. of Korea
Tel. 82-31-400-5246 (Prof.) 82-31-400-4065(Lab.)


2003 Automatic Design Laboratory
All rights reserved.