Home  |  Professor  |  Members  |  Research  |  Classes  |  Link  |  Publications

 

 
  ADL WebMail
 
 
 
  Axiomatic Design Solutions, Inc.
221 N. Beacon Street
Boston, MA 02135 USA
617 746-9222
617 746-9221 (fax)
info@axiod.com
 
  The World Class University
 
     
   
     
박 경 택
석사('05)
 
권 용 덕
석사('05)
 
이 상 일
석사('05), 박사('10)
 
신 광 섭
박사('06)
             
     
No Image
전 상 기
박사('06)
 
이 현 아
석사('06), 박사('11)
 

이 재 준
석사('06), 박사('11)

 
민 준 성
석사('06)
             
     
김 종 기
석사('07)
 
권 오 태
석사('07)
 
김 도 원
석사('07)
 
정 성 범
석사('08), 박사('13)
             
     
이 일 권
석사('08)
 
윤 식
석사('09)
 

이 세 정
석사('09), 박사('14)

 
김 진 호
석사('10)
             
1  2  3  4  5  6

 

 
Automatic Design Laoboratory
Department of Mechanical Engineering, Hanyang University
1271, Sa 1-Dong, Sangnok-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do,
425-791, Rep. of Korea
Tel. 82-31-400-5246 (Prof.) 82-31-400-4065(Lab.)


2003 Automatic Design Laboratory
All rights reserved.