Home  |  Professor  |  Members  |  Research  |  Classes  |  Link  |  Publications

 

 
  ADL WebMail
 
 
 
  Axiomatic Design Solutions, Inc.
221 N. Beacon Street
Boston, MA 02135 USA
617 746-9222
617 746-9221 (fax)
info@axiod.com
 
  The World Class University
 
     
   
     
Zeshan Ahmad
석사('10)
 
황 인 진
박사('10)
 

김 현 범 
석사('11)

 

김 재 웅 
석사('12)

             
     

신 대 환
석사('12)

유 남 선
석사('13)

최 중 선
박사('14)

이 경 수
석사('14)

             
     

박 종 선
석사('14)

왕 신
석사('14)

윤 용 원
박사('14)

장 환 학
박사('14)

 

 

 

       
     

황 성 국
석사('14)

정 의 진
박사('15)

나 유 상
석사('15)

안 진 석
석사('15)

 

           
1  2  3  4  5  6

 

 
Automatic Design Laoboratory
Department of Mechanical Engineering, Hanyang University
1271, Sa 1-Dong, Sangnok-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do,
425-791, Rep. of Korea
Tel. 82-31-400-5246 (Prof.) 82-31-400-4065(Lab.)


2003 Automatic Design Laboratory
All rights reserved.